Vítejte na stránkách Carving clubu.

Zaujal tě carving ?

Chceš se stát členem?

Cíl klubu:

Sdružovat zájemce o carving z České a Slovenské republiky, příp. dalších zemí bez omezení

Podporovat a propagovat carving

Nejlepší a nejaktivnější mají šanci postoupit do CZECH SLOVAK CARVING TEAMU 

Postup do týmu:

1. Příznivec CZECH-SLOVAK CARVING CLUBU - jednorázový poplatek + vyšívané logo klubu - celkem 300,- Kč - členský poplatek v dalších letech 200,- Kč za rok èlenství

2. III. modré pásmo - účast na dvou carvingových soutěžích bez rozdílu výsledku

3. II. zelené pásmo - povinná účast na dalších dvou carvingových soutěžích - jedna pomoc na mimosoutěžní aktivitě (uznává se i aktivita na školní celodenní akci) - jedna medaile ze soutěže (nesmí být začátečnická)

4. I. červené pásmo - účast na dalších třech carvingových soutěžích - jedna další pomoc na mimosoutěžní aktivitě (uznává se i aktivita na školní akci) - dvě medaile ze soutěže (nesmí být ze začátečnické soutěže a minimálně jedna musí být stříbrná)

• Jednorázový poplatek 100,-Kč za modrou, zelenou nebo červenou stužku.